Thứ trưởng Bộ GT-ĐT xin thôi làm đại biểu HĐND Hà Nội

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ xin thôi làm đại biểu HĐND TP Hà Nội. Ảnh Theo GD&TĐ.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ xin thôi làm đại biểu HĐND TP Hà Nội. Ảnh Theo GD&TĐ.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ xin thôi làm đại biểu HĐND TP Hà Nội. Ảnh Theo GD&TĐ.
Lên top