Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn được phong hàm Thượng tướng

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: BCA.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: BCA.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: BCA.
Lên top