Thứ trưởng Bộ Công an: Mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm, bảo vệ Đại hội Đảng

Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh T.Vương
Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh T.Vương
Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh T.Vương
Lên top