Thu phí mỗi đầu xe ôtô, địa phương được giữ lại bao nhiêu?

Thu phí trên đầu xe ôtô là nguồn thu chính để  quản lý, bảo trì đường bộ.
Thu phí trên đầu xe ôtô là nguồn thu chính để quản lý, bảo trì đường bộ.
Thu phí trên đầu xe ôtô là nguồn thu chính để quản lý, bảo trì đường bộ.
Lên top