Thu lệ phí trước bạ trực tuyến: Giảm tải việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký mới

Thu thuế trước bạ trực tuyến sẽ giảm tải việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký mới (ảnh minh họa).    Ảnh: MH
Thu thuế trước bạ trực tuyến sẽ giảm tải việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký mới (ảnh minh họa). Ảnh: MH
Thu thuế trước bạ trực tuyến sẽ giảm tải việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký mới (ảnh minh họa). Ảnh: MH
Lên top