Thu hút, trọng dụng nhân tài không phân biệt người trong hay ngoài Đảng

Hội thảo khoa học Chiến lược thu hút, trọng dụng nhân tài trong khu vực công. Ảnh: Thu Hằng
Hội thảo khoa học Chiến lược thu hút, trọng dụng nhân tài trong khu vực công. Ảnh: Thu Hằng
Hội thảo khoa học Chiến lược thu hút, trọng dụng nhân tài trong khu vực công. Ảnh: Thu Hằng
Lên top