Thu hút, trọng dụng nhân tài: Có cơ chế đãi ngộ đặc biệt, môi trường làm việc thuận lợi

Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Ảnh: P.Đ
Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Ảnh: P.Đ
Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Ảnh: P.Đ
Lên top