Thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng: Quyết liệt truy tìm, tránh tẩu tán tài sản

Xét xử vụ án Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo trên 1.000 tỉ đồng. Tuy nhiên đến nay việc thu hồi số tiền thiệt hại quá ít. Ảnh: P.Bắc
Xét xử vụ án Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo trên 1.000 tỉ đồng. Tuy nhiên đến nay việc thu hồi số tiền thiệt hại quá ít. Ảnh: P.Bắc
Xét xử vụ án Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo trên 1.000 tỉ đồng. Tuy nhiên đến nay việc thu hồi số tiền thiệt hại quá ít. Ảnh: P.Bắc
Lên top