Tham nhũng ngàn tỉ, công ty nhà nước thua lỗ"

Thu hồi tài sản tham nhũng mang tính nguyên tắc, thiếu cơ chế rõ ràng

Bà Phan Thị Mỹ Dung – Đại biểu tỉnh Long An.
Bà Phan Thị Mỹ Dung – Đại biểu tỉnh Long An.
Bà Phan Thị Mỹ Dung – Đại biểu tỉnh Long An.
Lên top