Thu hồi tài sản là mục tiêu chính trong đấu tranh phòng chống tham nhũng

Ông Bùi Văn Xuyền - Ủy viên Thường trực Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội. 
Ảnh: T.An
Ông Bùi Văn Xuyền - Ủy viên Thường trực Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội. Ảnh: T.An
Ông Bùi Văn Xuyền - Ủy viên Thường trực Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội. Ảnh: T.An
Lên top