Thu hồi hơn 1.400 xe biển đỏ của doanh nghiệp quân đội

Thiếu tướng Võ Hồng Thắng - Cục trưởng Cục Kinh tế (Bộ Quốc phòng). Ảnh PV
Thiếu tướng Võ Hồng Thắng - Cục trưởng Cục Kinh tế (Bộ Quốc phòng). Ảnh PV
Thiếu tướng Võ Hồng Thắng - Cục trưởng Cục Kinh tế (Bộ Quốc phòng). Ảnh PV
Lên top