Thư, điện mừng Đại hội XIII: Thông điệp tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: T.Vương.
Toàn cảnh Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: T.Vương.
Toàn cảnh Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: T.Vương.
Lên top