Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước chúc mừng 70 năm thành lập Hội Nhà báo

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh Nhật Bắc
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh Nhật Bắc
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh Nhật Bắc
Lên top