Thư của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi Quân đội nhân dân Việt Nam

Thư của Thủ tướng gửi Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh VGP
Thư của Thủ tướng gửi Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh VGP
Thư của Thủ tướng gửi Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh VGP
Lên top