Thông tin về tuần làm việc thứ hai của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Nhiều nội dung quan trọng trong tuần làm việc thứ 2, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.
Nhiều nội dung quan trọng trong tuần làm việc thứ 2, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.
Nhiều nội dung quan trọng trong tuần làm việc thứ 2, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.
Lên top