Thông tin về Lễ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Thanh Hóa

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: Tư Liệu
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: Tư Liệu
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: Tư Liệu
Lên top