Thông tin về 2 vùng nguy hiểm của siêu bão Meranti