Thông tin tuyên truyền về Đại hội XIII được thực hiện bài bản, khoa học

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: P.Đ
Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: P.Đ
Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: P.Đ
Lên top