Thông tin chính thức về vụ 9 người Việt ở lại Hàn Quốc trái pháp luật

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Ảnh: QH.
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Ảnh: QH.
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Ảnh: QH.
Lên top