Thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách 499 đại biểu Quốc hội khóa XV

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp thứ 8 của Hội đồng Bầu cử quốc gia. Ảnh: Minh Hùng
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp thứ 8 của Hội đồng Bầu cử quốc gia. Ảnh: Minh Hùng
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp thứ 8 của Hội đồng Bầu cử quốc gia. Ảnh: Minh Hùng
Lên top