Thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Quochoi.vn
Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Quochoi.vn
Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Quochoi.vn
Lên top