Thông qua Nghị quyết thành lập 3 thị xã thuộc Thanh Hoá, Bình Định, Phú Yên

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua việc thành lập 3 thị xã. Ảnh Quochoi.vn
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua việc thành lập 3 thị xã. Ảnh Quochoi.vn
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua việc thành lập 3 thị xã. Ảnh Quochoi.vn
Lên top