Thông qua Nghị quyết giải thích Khoản 1 Điều 289 của Bộ luật Hình sự 2015

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày tờ trình. Ảnh: QH
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày tờ trình. Ảnh: QH
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày tờ trình. Ảnh: QH
Lên top