Thông qua Nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính của Hà Nội và 3 tỉnh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp. Ảnh: Minh Hùng
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp. Ảnh: Minh Hùng
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp. Ảnh: Minh Hùng
Lên top