Thông qua Nghị quyết cơ cấu tổ chức Chính phủ gồm 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ

Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh QH
Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh QH
Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh QH
Lên top