Thông qua Đề án sắp xếp huyện, xã của Bình Dương, Tây Ninh, Hậu Giang

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn chủ trì hội nghị. Ảnh: T.T
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn chủ trì hội nghị. Ảnh: T.T
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn chủ trì hội nghị. Ảnh: T.T
Lên top