Thông qua danh sách 205 người ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Lên top