Thông qua các tổ chức, hệ thống giám sát để đánh giá đúng cán bộ

Ông Phạm Thế Duyệt phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Kỳ Anh
Ông Phạm Thế Duyệt phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Kỳ Anh
Ông Phạm Thế Duyệt phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Kỳ Anh
Lên top