Thống nhất thiết lập Đối thoại AIPA và Nghị viện châu Âu thường niên

Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Đối ngoại Lê Thu Hà phát biểu thảo luận tại phiên họp. Ảnh: Minh Hùng
Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Đối ngoại Lê Thu Hà phát biểu thảo luận tại phiên họp. Ảnh: Minh Hùng
Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Đối ngoại Lê Thu Hà phát biểu thảo luận tại phiên họp. Ảnh: Minh Hùng
Lên top