Thống nhất sáp nhập xã duy nhất cần sắp xếp của tỉnh Đồng Tháp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.Tuấn
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.Tuấn
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.Tuấn
Lên top