Thống nhất Đề án thành lập thị trấn Phong Nha- tỉnh Quảng Bình

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Công Thuật phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: T.Tuấn
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Công Thuật phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: T.Tuấn
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Công Thuật phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: T.Tuấn
Lên top