Thông điệp Việt Nam nêu bật tại hội nghị cấp cao ASEM 13

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top