Thông điệp mạnh mẽ của ASEAN trong ủng hộ thương mại đa phương

Hội nghị Cấp cao Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) lần thứ 4 diễn ra theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Nhật Hạ.
Hội nghị Cấp cao Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) lần thứ 4 diễn ra theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Nhật Hạ.
Hội nghị Cấp cao Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) lần thứ 4 diễn ra theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Nhật Hạ.
Lên top