Thông điệp đầu năm 2020 của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: LDO
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: LDO
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: LDO
Lên top