Thông cáo phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 10 khóa XII

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ bế mạc Hội nghị. Ảnh: TTXVN
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ bế mạc Hội nghị. Ảnh: TTXVN
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ bế mạc Hội nghị. Ảnh: TTXVN
Lên top