Thông cáo báo chí về phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

Bế mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XII (Ảnh: NB)
Bế mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XII (Ảnh: NB)