Thông cáo báo chí về phiên bế mạc của Đại hội XIII

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt tại phiên Bế mạc Đại hội. Ảnh: TTBC.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt tại phiên Bế mạc Đại hội. Ảnh: TTBC.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt tại phiên Bế mạc Đại hội. Ảnh: TTBC.
Lên top