Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị Trung ương 13

Khai mạc Hội nghị Trung ương 13 (khóa XII). Ảnh Nhật Bắc/VGP
Khai mạc Hội nghị Trung ương 13 (khóa XII). Ảnh Nhật Bắc/VGP
Khai mạc Hội nghị Trung ương 13 (khóa XII). Ảnh Nhật Bắc/VGP
Lên top