Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ năm của Hội nghị Trung ương khóa XII

Hội nghị Trung ương 6 khóa XII đang diễn ra tại Hà Nội (Ảnh: NB)
Hội nghị Trung ương 6 khóa XII đang diễn ra tại Hà Nội (Ảnh: NB)
Hội nghị Trung ương 6 khóa XII đang diễn ra tại Hà Nội (Ảnh: NB)
Lên top