Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị T.Ư 6 khóa XII

Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng (Ảnh: NB)
Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng (Ảnh: NB)
Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng (Ảnh: NB)
Lên top