Thông cáo báo chí phiên bế mạc Hội nghị Trung ương tám khóa XII

Bế mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa XII (Ảnh: Nhật Bắc)
Bế mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa XII (Ảnh: Nhật Bắc)
Bế mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa XII (Ảnh: Nhật Bắc)
Lên top