Thông cáo báo chí phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII

Hội nghị T.Ư 4 khóa XIII đã bế mạc sau hơn 3 ngày làm việc. Ảnh: Nhật Bắc
Hội nghị T.Ư 4 khóa XIII đã bế mạc sau hơn 3 ngày làm việc. Ảnh: Nhật Bắc
Hội nghị T.Ư 4 khóa XIII đã bế mạc sau hơn 3 ngày làm việc. Ảnh: Nhật Bắc
Lên top