Thông báo về việc tiếp tục tổ chức viếng Lăng Bác trong những ngày lễ lớn

Đội tiêu binh diễu hành qua trước cửa Lăng Bác. Ảnh Tô Thế
Đội tiêu binh diễu hành qua trước cửa Lăng Bác. Ảnh Tô Thế
Đội tiêu binh diễu hành qua trước cửa Lăng Bác. Ảnh Tô Thế
Lên top