Thông báo tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày mùng Một Tết

Đội tiêu binh diễu hành qua trước cửa Lăng Bác. Ảnh Tô Thế
Đội tiêu binh diễu hành qua trước cửa Lăng Bác. Ảnh Tô Thế
Đội tiêu binh diễu hành qua trước cửa Lăng Bác. Ảnh Tô Thế
Lên top