Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Ảnh: QH
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Ảnh: QH
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Ảnh: QH
Lên top