Thông báo Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII diễn ra từ 4-7.10. Ảnh Nhật Bắc
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII diễn ra từ 4-7.10. Ảnh Nhật Bắc
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII diễn ra từ 4-7.10. Ảnh Nhật Bắc
Lên top