Thời tiết hôm nay: Từ 19.1, miền bắc có thêm đợt không khí lạnh tăng cường mới