Thời tiết hôm nay: Miền Bắc đón đợt rét đậm diện rộng