Thời tiết hôm nay: Không khí lạnh tiếp tục tăng cường, Hà Nội rét đậm, nhiều nơi rét hại