Thời tiết hôm nay: Ảnh hưởng của ENSO, thời tiết mùa đông - xuân năm nay có gì bất thường?